ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΤ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΤ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Το τμήμα ΔΟΜΤ ανακοινώνει την πραγματοποίηση των κατακτητριών εξετάσεων οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023 .

Η κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού θα γίνει από την Επιτροπή Κατατάξεων μετά από κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα.

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν κατ ελάχιστο την βαθμολογία 10 σε κάθε μάθημα

Το εξάμηνο κατάταξης των επιτυχόντων είναι το Γ΄ τυπικό εξάμηνο σπουδών.

Με την επιτυχή συμμετοχή τους θα μπορούν να προχωρήσουν στην αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων σε ποσοστό 30% του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του τμήματος εισαγωγής με τα μαθήματα του Ιδρύματος προέλευσης και συγκεκριμένα μέχρι 15 μαθήματα.( ΦΕΚ4889/τ.Β/06/11/2020)

Δικαίωμα συμμετοχής στις κατακτήτριες εξετάσεις του τμήματος ΔΟΜΤ έχουν:

  1. Οι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εσωτερικού ή Εξωτερικού με αναγνώριση απο το ΔΟΑΤΑΠ

   2. Οι απόφοιτοι ΙΕΚ και  Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας με δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμου τίτλου,   στους παρακάτω πίνακες  ειδικοτήτων και σύμφωνα με το ΦΕΚ 2031/Β/21-04-2022 με θέμα : Κατατακτήριες εξετάσεις αποφοίτων ΙΕΚ και μεταλυκειακού έτους σε ΑΕΙ από τις παρακάτω ειδικότητες: ( οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας θα πρέπει μαζί μετά απαραίτητα έγγραφα που απαιτεί η αίτηση να επισυνάπτουν  αντίγραφο διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή Ισότιμου Τίτλου).

Νέες Eιδικοτήτες ΙΕΚ του Ν.4186/2013

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING)

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 • Τουριστικός Συνοδός
 • Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου
 • Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)
 • ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ
 • Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία
 • Τεχνικός Αγροτουρισμού

Παλιές Ειδικότητες ΙΕΚ   έως 2013

 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΞΕΝΟΔΟΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ – ΞΕΝΑΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ (Catering)

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ,ΔΙΑΦΗΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΠΑΛ-ΜΑΘΗΤΕΙΑ ( ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ )

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Η ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Τμήμα ΔΟΜΤ του ΔΙΠΑΕ θα είναι από 01-11-2023 μέχρι την 15-11-2023.

 Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

 • Εισαγωγή στον Τουρισμό
 • Αρχές Μάρκετινγκ
 • Αρχές Μάνατζμεντ

 Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων αυτών είναι:

Εισαγωγή στον Τουρισμό

Βιβλιογραφία: Εισαγωγή στον Τουρισμό:
Εισαγωγή στον Τουρισμό, John Fletcher, Faulk Alan, Gilbert David, Wanhill Stephen (9789925575558) Εξεταστέα ύλη, κεφάλαια: 1, 3, 12, 18-22

Αρχές Μάρκετινγκ

Βιβλιογραφία: Μάρκετινγκ- Έννοιες και Στρατηγικές Dibb Sally, Simkin Lyndon, Pride William (9789925576388)

 1. Εισαγωγικές έννοιες του Μάρκετινγκ (ορισμοί-φιλοσοφίες-ρόλος Μάρκετινγκ)
 2. Μίγμα του Μάρκετινγκ
 3. Αγορά (κριτήρια-τμηματοποίηση – διακρίσεις αγοράς)
 4. Ταξινόμηση προϊόντων
 5. Προϊόν (Κ.Ζ.Π. – δημιουργία νέου προϊόντος-συσκευασία – σήμα)
 6. Κανάλια διανομής
 7. Τιμολόγηση του προϊόντος
 8. Προώθηση προϊόντος
 9. Έρευνα Μάρκετινγκ
 • Αρχές Μάνατζμεντ

Βιβλιογραφία : Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ, 2η έκδοση Schernmeehorn John (9789925563098)

 1. Γενικά περί Οικονομικών Οργανισμών – Επιχειρήσεων (έννοια και χαρακτηριστικά αυτών, κατηγορίες, συνασπισμοί επιχειρήσεων, πολυεθνικές επιχειρήσεις, επιχείρηση και το περιβάλλον της).
 2. Διοίκηση (φύση και σημασία της Διοίκησης, θεωρία της Διοίκησης, λειτουργίες της Διοίκησης)
 3. Λειτουργίες της Διοίκησης (περί προγραμματισμού, οργάνωσης, επάνδρωσης, διεύθυνσης, ελέγχου).

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του τμήματος ΔΟΜΤ και συγκεκριμένα στις αίθουσες 101 105 και 106 στο κεντρικό κτήριο Διοίκησης Ισόγειο – Κατεύθυνση Τουρισμού και σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα :

0930-1100 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

1130-1300 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ   

1300-1500  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ   

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στις αίθουσες μίση ώρα νωρίτερα με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή δίπλωμα οδήγησης.

Η αποχώρηση απο την αίθουσα μπορεί να πραγματοποιηθεί μισή ώρα μετά την παράδοση των θεμάτων.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την αίτηση τους μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://forms.gle/TRS7N9aNJgmNmowy8

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Με τη λήξη των εξετάσεων οι εξεταζόμενοι που επιθυμούν μπορούν να λάβουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις εξετάσεις κατόπιν ζήτησης τους.