ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ-Εξεταστέα ύλη εξεταστικής ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος της εξεταστικής περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 εμφανίζεται σε αρχείο PDF στην εκπαιδευτική πλατφόρμα exams-sod (https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=367&notifyeditingon=1)