ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Λόγω προσωπικού κολλήματος του διδάσκοντα, οι φοιτητές ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ στο εργαστηριακό μέρος στο τρέχον εξάμηνο. Ως εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί μόνο η θεωρία, και η εξέταση της εργασίας από τους φοιτητές. Ο Τελικός Βαθμός του μαθήματος θα υπολογιστεί ως εξής: 70% η εξέταση θεωρίας και 30% η εξέταση της εργασίας που κατατέθηκε. Επομένως, την Παρασκευή 16/6/2023 οι φοιτητές θα εξεταστούν στη ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ !

ο Διδάσκων
Κ. Ασημακόπουλος