Υπενθύμιση: Αναπλήρωση εργαστηρίων ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 29/5/23, ώρα 12:15-14.00 θα πραγματοποιηθεί εργαστηριακό μάθημα για το Τμήμα Ε2 (προς αναπλήρωση της Παρασκευής 26/5).

Επίσης, την Παρασκευή 2/6/23 θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο μάθημα θεωρίας και εργαστηριακό μάθημα για το Τμήμα Ε1 ώρα 11.15-13.00 και το Τμήμα Ε2 ώρα 13.15-15.00.

Ο καθηγητής του μαθήματος,
Γ. Σταλίδης