Λήψη αποφάσεων – έκτακτη αλλαγή ώρας την Τετάρτη 24/5

Το μάθημα της Τετάρτης 24 Μαϊου, θα ξεκινήσει εκτάκτως στις 11:15 (αντί 10:15), λόγω διοικητικών υποχρεώσεων του διδάσκοντα.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος,
Γιώργος Σταλίδης