Ειδικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων – Νέα αλλαγή προγράμματος

Την Παρασκευή 26/5 δε θα πραγματοποιηθεί μάθημα λόγω συμμετοχής στις τελετές ορκωμοσίας που διοργανώνει το Τμήμα. 

Συνεπώς, το εργαστήριο του Τμήματος Ε2, που προγραμματίστηκε για εκείνην την ημέρα, αναβάλλεται εκ νέου για τη Δευτέρα 29 ΜαΪου, ώρα 12.15-14.00.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος,
Γιώργος Σταλίδης