Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών: Έκτακτη αλλαγή στο πρόγραμμα των εργαστηρίων Ε2 και Ε4

Το εργαστηριακό μάθημα των τμημάτων Ε2 και Ε4 που είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, ώρα 12.15-14.00 λόγω διοικητικών υποχρεώσεων του διδάσκοντα.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος,
Γιώργος Σταλίδης, Καθηγητής