Προθεσμία δήλωσης και παραλαβής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2022-2023

Υπενθυμίζεται σε όλους τους φοιτητές ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των συγγραμμάτων του χειμερινού εξαμήνου είναι η Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή τους η Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023.