ΤΕΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΕΜΠΤΗΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΠΕΜΠΤΗ 09,00-10,30
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗ
ΑΥΔΙΚΟΥ
ΒΑΚΙΑΡΟΥ
ΒΕΛΛΙΚΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΒΕΡΥΚΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΔΟΥΚΑ
ΗΛΤΣΙΟΣ
ΘΩΙΔΗΣ
ΙΣΑ ΟΓΛΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΊΔΟΥ
Κυριακίδου
ΚΩΤΣΑΣ
ΛΙΑΣΚΟΥ
ΜΑΓΓΙΩΡΗΣ
Μακαντάση
ΜΑΚΡΙΔΟΥ
ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ
ΜΥΓΔΑΝΆΛΕΥΡΟΥ
ΝΑΣΙΑΚΟΣ
ΝΙΚΌΛΤΣΗ
ΠΑΤΕΡΆΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 10.45-12.15
ΑΓΓΟΥΡΑΣ
Βουλτσινός
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΜΟΥΤΕΒΕΛΙΔΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΙΑΓΚΟΥ
Παπαδόπουλος
ΠΡΩΪΑ
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΜΠΑΝΤΖΗΣ
ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ
ΣΑΡΡΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Στουγκιώτης
ΤΑΜΑΖΙΑΝ
ΤΣΙΓΓΙΛΗ
ΤΣΙΜΟΥΡΗ
ΤΣΙΝΗ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
Χατζηγιάννης
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ