Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών – Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μάθημα Διαχείρισης Δεδομένων και Πληροφοριών για τα τμήματα Ε5 – Τρίτης 14.15-16.00 και Ε7 – Τετάρτης 13.15-15.00, δε θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 1/11 και Τετάρτη 2/11 (λόγω διοικητικών θεμάτων του Πανεπιστημίου). Το μάθημα θα αναπληρωθεί σε επόμενη ημερομηνία μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

Διευκρινίζεται ότι η θεωρία του μαθήματος και τα υπόλοιπα τμήματα της Τρίτης 1/11/2022 θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος,
Γιώργος Σταλίδης, Καθηγητής