Πρόσκληση παρακολούθησης μαθημάτων για τη χορήγηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Ανακοινώνεται η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων για τη
χορήγηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
σε φοιτητές και απόφοιτους
του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Τουρισμού και Μάρκετινγκ,
της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.