ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΤ (που προέρχονται από τα παλαιά προγράμματα σπουδών ΤΕΙ /Διοίκησης Επιχειρήσεων- Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Ο υπεύθυνος της ΠΑ του τμήματος ΔΟΜΤ ενημερώνει όλους τους φοιτητές που προέρχονται από τα παλαία προγράμματα σπουδών των κατευθύνσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ που βρίσκονται στο 9o τυπικό εξάμηνο και άνω καλούνται να τακτοποιήσουν την 6μηνη υποχρέωση τους για ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης μέχρι 01/03/2023.

Συγκεκριμένα μέχρι 01/03/2023 θα πρέπει είτε :

Α. Να έχετε ολοκληρώσει την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Β. Να κάνετε αίτηση έναρξης Πρακτικής Άσκησης

Γ.Να προχωρήσετε σε αναγνώριση Επαγγελματικής Προϋπηρεσίας που θα έχετε μετά από το 8ο Τυπικό εξάμηνο σπουδών σας.

Δ. Να προσκομίσετε τις βεβαιώσεις ολοκλήρωσης στο γραφείο ΠΑ (εργ.108) εφόσον έχει ήδη ολοκληρωθεί σε προγενέστερη ημερομηνία.

Η διορία ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης υποχρέωσης ορίζεται η ημερομηνία 31/08/2023 .