ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η καθηγήτρια του μαθήματος κα Τσάκου Δήμητρα ανακοινώνει ότι οι φοιτητές που θέλουν να συμμετέχουν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το μάθημα ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ θα πρέπει να αποστείλουν email στην καθηγήτρια μέχρι 15/09/2022. (email : dimitratsakou2@gmail.com)

H καθηγήτρια του μαθήματος

Τσακου Δήμητρα