ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο καθηγητής κος ΚΑΡΓΙΔΗΣ Θεόδωρος ενημερώνει ότι η εξέταση του μαθήματος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ θα πραγματοποιηθεί σε δυο ομάδες αλφαβητικά ως ακολούθως΅:

Α.ΟΜΑΔΑ : 10:15-10:45 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ(ΑΠΟ Α-Ι) 1οσ οροφ. 2,3 Ιςόγειο 101,105, 106, 107 ΚΑΡΓΙΔΗ΢ 11.00-11.30

Β.ΟΜΑΔΑ:11.00-11.30 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΑΠΟ Κ-Ω) 1οσ οροφ. 2,3,1 Ιςόγειο 101,105, 106, 107

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Δρ ΚΑΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ