ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ-Επαναληπτική εξέταση

1. Οι παρουσιάσεις των απαλλακτικών εργασιών από όσους φοιτητές έχουν δηλώσει θέμα, θα πραγματοποιηθούν στις 30/08/2022, ώρα 10.00.
2. Όσοι φοιτητές ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ (με βεβαίωση) αδυνατούν να συμμετάσχουν στην επαναληπτική γραπτή εξέταση του μαθήματος στις 30/08/2022, μπορούν να εξεταστούν στις 31/08/2022 ώρα 10.00 μέσω ΖΟΟΜ στον εξής σύνδεσμο: https://us04web.zoom.us/j/76890894213?pwd=zuZQwQ8UFp8YBME4osZJn6zBMmNbDp.1
3. Για οποιοδήποτε θέμα πριν ή κατά την διάρκεια της διαδικτυακής εξέτασης παρακαλώ επικοινωνήστε στο e-mail: tadimaka@hotmail.com