ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Οι διδάσκοντες του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ενημερώνουν ότι η εξέταση του εργαστηριακού μέρους θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 05/09/22 και ώρα 1230-1330 στην αίθουσα 120 Π.Κ

Μπακαλμπαση Ανθία

Νεράντζης Κωνσταντίνος