Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ομάδων Φοιτητών σε Διεθνείς Διαγωνισμούς

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθ. 136877/Ζ1/26-10-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 5021/Β/29-10-2021)  και ειδικότερα του άρθρου 1 αυτής, ανακοινώνει την υλοποίηση προγράμματος με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής Read more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Τμήματος κος ΚΑΡΓΙΔΗΣ Θεόδωρος, Καθηγητής ενημερώνει ότι το Τμήμα ΔΟΜΤ, λόγω των καθυστερήσεων που προέκυψαν από τη μετάβαση και τον συγχρονισμό στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα, έχει προγραμματίσει την τελετή αποφοίτησης στις 28 /09/2022 και ημέρα Τετάρτη. Στην Read more