ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΝΑΒΑΛΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ. ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Ο διδάσκων, Σωτήριος Βλαχάκης