ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Οι εργασίες στο μάθημα ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ υποβάλλονται εδώ: exams-sod.the.ihu.gr/mod/assign/view.php?id=5828 , μέχρι τις 3/6/2022. Δόθηκε δηλ μια μικρή παράταση