ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤ’ΕΞΑΜΗΝΟ «ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Ανακοινώνεται η αναπλήρωση των εργαστηρίων της ΠΑΡ 8 ΑΠΡ 2022 που χάθηκε λόγω στάσης εργασίας του ΟΑΣΘ. Έτσι, την ΠΕΜ 12/5/2022 θα αναπληρωθούν τα εργαστήρια που δεν πραγματοποιήθηκαν ως εξής:
ΤΜΗΜΑ 07ο ΠΕΜ 12/5/22 και ώρα 09.00 πμ.
ΤΜΗΜΑ 08ο ΠΕΜ 12/5/22 και ώρα 10.15 πμ.
ΤΜΗΜΑ 09ο ΠΕΜ 12/5/22 και ώρα 11.30 πμ.
ΤΜΗΜΑ 10ο ΠΕΜ 12/5/22 και ώρα 12.45 μμ.
Τα εργαστήρια της ΠΑΡ 13/5/22 φαίνεται ότι θα πραγματοποιηθούν κανονικά όπως και η Θεωρία.