ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΕΑΡ 2021-22

Αγαπητοί φοιτητές μας,
όπως σε κάθε εξάμηνο έτσι και τώρα ήρθε η ώρα της αξιολόγησης των μαθημάτων. Η αξιολόγηση ξεκινάει σήμερα και τελειώνει στις 29 ΜΑΙΟΥ 2022.
Ο φοιτητής,
-Λαμβάνει το αρχείο PDF με τους κωδικούς ανώνυμης αξιολόγησης μίας χρήσης κατά τη διάρκεια καθενός μαθήματος από το διδάσκοντα.
-Συνδέεται στο https://modip.ihu.edu.gr/ με τον ιδρυματικό λογαριασμό του.
-Χρησιμοποιώντας έναν τυχαίο κωδικό από το αρχείο PDF που έλαβε, κάνει την αξιολόγηση του μαθήματος. (Εάν ο κωδικός που επιλέξατε έχει χρησιμοποιηθεί ήδη, δοκιμάστε ξανά με έναν άλλο. Επιλέξτε τυχαία έναν κωδικό από τις επόμενες σελίδες του αρχείου).
-Επιπλέον, ο φοιτητής συμπληρώνει την αξιολόγηση των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου που εμφανίζεται στο https://modip.ihu.edu.gr/ αφού συνδεθεί.
-Σας υπενθυμίζουμε ότι η αξιολόγηση είναι διαθέσιμη για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και είναι ανώνυμη.
-Η αξιολόγηση είναι εντελώς σημαντική διότι μας βοηθάει να αυτο-βελτιωθούμε.
Για την Ο.Μ.Ε.Α. του Τμήματος
Κ. Ασημακόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής