ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (ΣΠΟΥΔΕΣ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Οι φοιτητές του τμήματος ΔΟΜΤ (προπτυχιακοί/ μεταπτυχιακοί/ Υπ. Διδάκτορες) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για μετακίνησή τους (σπουδές/πρακτική άσκηση) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 με έναρξη μετακίνησης από τον ΣΕΠ22. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να διαβάσουν την ανακοίνωση του Γραφείου ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (βλ. συνημμένο) και να υποβάλλουν την αίτηση μέσω του συνδέσμου που είναι αναρτημένος στις ανακοινώσεις του Γραφείου Διεθνών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων https://www.ihu.gr/monades/intprogrs#%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82