ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ΕΙΣΔΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                            ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ    ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να στεγαστούν στη Φοιτητική Εστία της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης (Σίνδος Θεσσαλονίκης), θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση και δικαιολογητικά από 23 Φεβρουαρίου μέχρι 3 Μαρτίου 2022 ταχυδρομικά με courier στη Διεύθυνση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη,
Τμήμα Πρωτοκόλλου (για ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ)
ΤΚ. 57 400 Σίνδος Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 22/2/2022

Από το τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας