ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΤ

Το τμήμα ΔΟΜΤ ενημερώνει όλους τους φοιτητές του Εαρινού Εξαμήνου 2022 ότι λόγω καθυστέρησης της διαδικασίας μετάβασης στο Νέο Πληροφοριακό σύστημα οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ μέσω της πλατφόρμας ΠΥΘΙΑ θα καθυστερήσουν.

Για τον παραπάνω λόγο παρακαλούνται οι φοιτητές, για την ομαλή έναρξη του Εαρινού Εξαμήνου και την εύρυθμη λειτουργία του να προχωρήσουν στην εγγραφή τους στα μαθήματα που επιθυμούν χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα :https://exams-sod.the.ihu.gr/ απο 21/02 έως 27/02 .

Η έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων θα αρχίσει στις 28/02/22 λόγω της έκτακτης εξεταστικής για τους φοιτητές που νοσήσαν απο covid-19 .

Ενημερώνουμε ότι η παραπάνω εγγραφή δεν θα αποτελεί επίσημη δήλωση μαθημάτων και ούτε θα κατοχυρώνει δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική του Ιουνίου.

Η επίσημη ημερομηνία για τις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ στο σύστημα θα ανακοινωθεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ