Αίτηση και αποστολή δικαιολογητικών για παροχή δωρεάν σίτισης

Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω των δυσχερειών στην υποβολή αίτησης για παροχή δωρεάν σίτισης των φοιτητών των τμημάτων της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης, αλλά και προβλημάτων κατά την ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών τους δίνεται η δυνατότητα  για υποβολή αίτησης και αποστολή των δικαιολογητικών τους μέχρι και τις 22/12/2021.

Εκ του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας