Ερευνητικές Μεθοδολογίες

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν δηλώσει το μάθημα «Ερευνητικές Μεθοδολογίες» του Γ’ εξαμήνου για όσα θα ισχύσουν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2022.

Μέθοδος εξέτασης

Φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται στο τυπικό εξάμηνο 3ο έως και 8ο αξιολογούνται αποκλειστικά μέσω της κατάθεσης της απαλλακτικής εργασίας, όπως αυτή έχει ανακοινωθεί στο σύνδεσμο https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=257#section-3 , στις 16/1/2022. Δεν θα δοθεί γραπτή εξεταστική για τους ως άνω φοιτητές και φοιτήτριες.

Φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται στο 9ο και άνω τυπικό εξάμηνο σπουδών έχουν δύο δυνατότητες:

α) να καταθέσουν την απαλλακτική εργασία, όπως αυτή έχει ανακοινωθεί στο σύνδεσμο https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=257#section-3 , στις 16/1/2022

ή

β) να συμμετέχουν σε γραπτές δια ζώσης εξετάσεις στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου 2022. Ανάλογα με το σύγγραμμα που έχει ο κάθε φοιτητής και η κάθε φοιτήτρια, οι σελίδες της εξεταστέας ύλης είναι οι παρακάτω:

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (Anthony Veal, Ευάγγελος Χρήστου)

Κεφάλαια 1, 6, 7-13, 18

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ)

Σελίδες: 25-125, 151 – 190, 343-366

Δεν υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής για τους ως άνω φοιτητές (άνω του 9ου εξαμήνου) να συμμετέχουν και στις δύο μορφές αξιολόγησης. Επιλέγουν μία εκ των δύο περιπτώσεων και χωρίς να το δηλώσουν πουθενά συμμετέχουν είτε καταθέτοντας απαλλακτική εργασία είτε προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις.

Η διδάσκουσα του μαθήματος

Χρυσούλα Χατζηγεωργίου