Κατατακτήριες εξετάσεις 2021-22

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή στο Τμήμα ΔΟΜΤ για το ακαδημαϊκό ΄έτος 2021-22 θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021.

Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων είναι από 01-11-2021 μέχρι την 15-11-2021.

Πληροφορίες και έντυπα για τις κατατακτήριες εξετάσεις αναρτώνται στον παρόντα ιστότοπο, στη σελίδα Πληροφορίες για κατατακτήριες εξετάσεις