ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 3ου και άνω ΤΥΠΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕRASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οι φοιτητές του 3ου και άνω τυπικού εξαμήνου που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση μετακίνησης για σπουδές με το πρόγραμμα ERASMUS+ καλούνται να παρακολουθήσουν την διαδικτυακή συνάντηση την Τρίτη 02/11/21 και ώρα 1900 στον παρακάτω σύνδεσμο zoom https://zoom.us/j/95281573935

O υπεύθυνος του τμήματος Εrasmus+

Δρ Κασσιανίδης Παναγιώτης