ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ 20/21

Ενημερώνουμε τους φοιτητές της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ακαδ.έτους 2020/21  π α ρ α τ ε ί ν ε τ α ι  μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Κείμενο με τις οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έχει αναρτηθεί στο site του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ανακοινώσεις Φοιτητικής Μέριμνας)  σε προγενέστερη ανακοίνωση.