ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΤ

Η Γραμματεία του τμήματος ανακοινώνει ότι η πλατφόρμα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές δεν δέχεται πλέον άλλες αξιολογήσεις λόγω τεχνικού προβλήματος. Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία της αξιολόγησης ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων, να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της Γραμματείας σχετικά με την περίοδο που θα οριστεί από την ΜΟΔΙΠ κατά την οποία θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση τους

Η Γραμματεία του τμήματος