ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΟΣ ΟΑΕΔ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που πραγματοποιούσαν την πρακτική τους άσκηση το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20 και την αναστείλλαν λόγω συνθηκών COVID-19 να επικοινωνήσουν άμεσα με τους φορείς που πραγματοποιούσαν την πρακτική τους άσκηση αν δέχονται να ολοκλήρωσουν το υπολοιπο του χρόνου της Πρακτικής Ασκησης στον ίδιο φορέα. Η έναρξη της αναπλήρωσης θα μπορεί να ξεκινήσει μετα απο 25/05/20.

Οι φοιτητές ( και των δύο κατευθύνσεων του τμήματος) θα πρέπει να αποστείλλουν αμεσα στο παρακάτω email : diakopipraktikis@gmail.com ενημέρωση με τα παρακάτω στοιχεία : 1. ΤΙΤΛΟ ΦΟΡΕΑ / ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2. ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΟΧΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 3.ΑΡΧΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 4. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ , ωστε να υπολογιστεί ο οφειλόμενος υπόλοιπος χρόνος και να ενημερωθούν για την περαιτέρω διαδικασία. Η επίσημη περίοδος αναστολής της ΠΑ ορίζεται η 19 Μαρτίου 2020 έως 10 Μαιου 2020.

Ο υπευθυνος γραφείου Πρακτικής του Τμήματος

Δρ Κασσιανίδης Παναγιώτης