Οδηγίες παρουσίασης πτυχιακών εργασιών περιόδου Φεβρουαρίου 2020

Αναρτήθηκαν οδηγίες προς τους φοιτητές που παρουσιάζουν την πτυχιακή τους εργασία στη σελίδα Πτυχιακή Εργασία

-> Δείτε το πρόγραμμα παρουσιάσεων για την Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μάρκετινγκ (Τελευταία ενημέρωση 7/2/20, 17:26)