Δρ. Μαυρίδης Σάββας

Ο Σάββας Μαυρίδης σπούδασε Κοινωνικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έλαβε Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο Φραγκφούρτης της Δυτικής Γερμανίας και συγκεκριμένα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος του ίδιου Πανεπιστημίου με θέμα: Η εξέλιξη των συνδικάτων στην Ελλάδα λαμβανομένων υπόψη των θεσμικών πλαισίων, στο διάστημα 1974-1983, Φραγκφούρτη 1985.Δημοσίευσε 20 επιστημονικές εργασίες με το σύστημα των κριτών στα ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά και ολοκλήρωσε ως κύριος ερευνητής ένα ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα: Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα (Σίνδος 2008).

Email:smavrid@libd.teithe.gr