ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 17/06/2024

Ο καθηγητής του μαθήματος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ενημερώνει ότι το μάθημα θα εξεταστεί στην προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα του δημοσιευμένου προγράμματος αλλά σε δύο ομάδες ως ακολούθως:

Δευτέρα 17/6/2024

Νέες ώρες

Α’ Τμήμα 11.00-13.00 από το Α έως και Λ

Β’ Τμήμα 13.30-15.30 από το Μ έως και Ω

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ