Εξέταση μαθήματος Διαχείρισης Δεδομένων και Πληροφοριών

Κατά την εξέταση της θεωρίας, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου σε 2 κύκλους, δε θα γίνει δεκτή καμία αλλαγή τμήματος. Για πολύ σοβαρό λόγο, μπορεί να ζητηθεί έγκριση μέσω email προς τον υπεύθυνο του μαθήματος, μέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου.

Γιώργος Σταλίδης, Καθηγητής