Υπενθύμιση για τη δήλωση και παραλαβή συγγραμμάτων

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των συγγραμμάτων του χειμερινού εξαμήνου από τους φοιτητές είναι η Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023 και για την παραλαβή τους είναι η Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να μην αμελήσουν την έγκαιρη δήλωση και παραλαβή των βιβλίων τους.