ΕΚΤΑΚΤΟ: Αναβολή εργαστηρίου Διαχείρισης Δεδομένων και Πληροφοριών

Τα εργαστηριακά μαθήματα της Παρασκευής 1/12/23 (τμήματα Ε4 και Ε6) αναβάλλονται λόγω ασθενείας του διδάσκοντα. Θα πραγματοποιηθούν εκτάκτως την Τετάρτη 6/12/23, στις ίδιες ώρες.