Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Το μάθημα «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ» κατά τις πρώτες 6 εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί σε 2 τμήματα. Το πρώτο τμήμα (Α-Κ) θα ξεκινά στις 13:00 και το δεύτερο (Λ-Ω), στις 15:00.  

Ο υπεύθυνος του μαθήματος, Κοκκίνης Γεώργιος