ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Η καθηγήτρια του μαθήματος κα Μπακαλμπαση Ανθία ανακοινώνει ότι η οριστική ημερομηνία έναρξης των Εργαστηρίων του Μαθήματος ορίζεται η Τετάρτη 11/10 και Πέμπτη 12/10 με σκοπό την ισάριθμη κατανομή των φοιτητών.

Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν ώστε να εγγραφούν στις ομάδες στην αίθουσα 120 Παλαιό Κτίριο από τις 0900

Η Καθηγήτρια

Κα Μπακάλμπαση Ανθία