Μάθημα «Προσωπικές πωλήσεις» Ζ’ εξαμήνου

Το μάθημα προσωπικές πωλήσεις Ζ’ εξαμήνου, που θα γίνεται κάθε Τρίτη από 09.00 το πρωί, λόγω προβλήματος διαθεσιμότητας της αίθουσας, θα ξεκινάει από τις 9.30 το πρωί τις ίδιας μέρας στο αμφιθέατρο Φίλιππος.

Ο Διδάσκων,

Γκούνας Αθανάσιος, Επίκ. Καθηγητής