ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Οι φοιτητές και φοιτήτριες της κατεύθυνσης Μάρκετινγκ που θέλουν να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία την περίοδο Ιουνίου 2023, καλούνται να στείλουν την επισυναπτόμενη αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση sotirisv@ihu.gr , μέχρι τις 10 Ιουνίου.