ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 8ου Εξαμήνου ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ και ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΕΙ) ΚΑΤ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Το τμήμα ΔΟΜΤ ενημερώνει τους φοιτητές του 8ου εξαμήνου ότι η περίοδος δήλωσης ανάληψης πτυχιακής εργασίας είναι από 10/04/2023 έως 05/05/2023.

Οι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τον ΟΔΗΓΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι οδηγίες εκπόνησης – ολοκλήρωσης της πτυχιακής εργασίας.

Οι φοιτητές, αφού επιλέξουν επιβλέποντα καθηγητή και θέμα πτυχιακής εργασίας, στη συνέχεια πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος το έντυπο ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (συνημμένο).

Παρακάτω επισυνάπτονται όλα τα χρήσιμα έντυπα που αφορούν τη διαδικασία της Πτυχιακής Εργασίας, τα οποία θα τα βρείτε επίσης αναρτημένα στον τρέχοντα ιστότοπο του Τμήματος, στην ενότητα Σπουδές>>Προπτυχιακές Σπουδές>>Πτυχιακή Εργασία