Ειδικές Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων – Εργαστήριο

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 31 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο για το τμήμα Ε2, ακριβώς όπως είναι προγραμματισμένο.

Το μάθημα που χάθηκε για το τμήμα Ε1 κατά το διάστημα των καταλήψεων θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 7 Μαρτίου, ώρα 13.15-15.00 (δηλ εκείνη την ημέρα θα πραγματοποιηθεί διπλό μάθημα).

Ο υπεύθυνος του μαθήματος,
Γιώργος Σταλίδης