Πρόσκληση Συμμετοχής TrophyΤροφή Meetup

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να παρευρεθείτε και να ενημερώσετε τους φοιτητές σας σχετικά με το 1ο TrophyΤροφή Meetup του 2023 από τη Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, την Τετάρτη 5/4 στις 17:00 που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του OK!Thess, Κομοτηνής 2, Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια του TrophyΤροφή Meetup θα παρουσιαστούν οι ευκαιρίες, οι τάσεις, οι βέλτιστες πρακτικές και οι προοπτικές του κλάδου της αγροδιατροφής από εταιρίες της αγοράς αλλά και από ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια. Συγκεκριμένα, η εταιρία KOΝΒΑ(προϊόντα TRATAθα θέσει προς συζήτηση τιςπροκλήσεις των εναλλακτικών πηγών πρωτεϊνών αλλά και της χρήσης των παραπροϊόντων ιχθυοκαλλιεργειών. Οι συμμετέχοντες, φοιτητές, ερευνητές και startups θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες και τα project τους και να συμμετάσχουν σε σύντομα εργαστήρια παραγωγής ιδεών και καινοτομίας με βάση τις θεματικές που συζητήθηκαν ενώ θα έχουν και ευκαιρίες δικτύωσης.

Τα Trophy Meetups είναι μία πρωτότυπη πρωτοβουλία στο πλαίσιο του επιτυχημένου εγχειρήματος Trophy-Τροφή, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη του διαλόγου για την αγροδιατροφική καινοτομία και τεχνολογία στη χώρα και ευρύτερα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου της αγροαδιατροφής. Ο Οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» θα υλοποιήσει μια σειρά από Trophy Meetups, που θα λειτουργήσουν ως πλατφόρμα σύνδεσης και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων για την καινοτομία και την τεχνολογία στο τοπικό και εθνικό αγροαδιατροφικό οικοσύστημα. Ταυτόχρονα, τα Trophy Meetups θα αποτελέσουν εργαλεία για τη γνωριμία και δικτύωση ατόμων με συμπληρωματικές δεξιότητες και ενδιαφέροντα, για την παρουσίαση των τελευταίων τάσεων στον τομέα της καινοτομίας και της τεχνολογίας, καθώς και για την αλληλεπίδραση του παραγωγικού ιστού της οικονομίας με νέα, δυναμικά εγχειρήματα.

Το εγχείρημα Trophy-Τροφή υλοποιείται από τον οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής εδώ.