ΕΠΕΙΓΟΝ…. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΠΕΙΓΟΝ:

Σας υπενθυμίζω ότι, η παραλαβή των βιβλίων από τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος αποτελεί ένα από τα σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης και πιστοποίησης του Τμήματος και επίσης αντανακλά στην γενικότερη εικόνα του. Επιπλέον παρακαλώ να παραλάβετε και τα βιβλία που έχετε δηλώσει στα υπόλοιπα μαθήματα. Καθώς αρκετοί/τές από εσάς δεν έχετε παραλάβει το βιβλίο του μαθήματος (ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, το οποίο δηλώσατε στον Εύδοξο), σας παρακαλώ να το παραλάβετε άμεσα διότι η τελική ημέρα διανομής των δηλωθέντων συγγραμμάτων είναι η ερχόμενη Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023.