ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΤ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Αγαπητοί φοιτήτριες/τές

Δεδομένου ότι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023) θα σταματήσει η διάθεση των βιβλίων που έχετε δηλώσει στον Εύδοξο και της ενημέρωσης από τη πλατφόρμα του Ευδόξου ότι μόνο το το 25% των φοιτητών/τριών παρέλαβαν τα βιβλία, παρακαλείσθε όπως μεριμνήσετε ΑΜΕΣΑ για την παραλαβή τους

Είναι πολύ σημαντικό για το Τμήμα μας (όπως φάνηκε και κατά την πρόσφατη διαδικασία της Πιστοποίησης ότι αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης και πιστοποίησης) να παραλαμβάνουν οι φοιτητές/τριες μας τα βιβλία που δηλώνουν στον Εύδοξο, καθώς και μέσω αυτού συνάγονται οι «ενεργοί» φοιτητές.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καργίδης Θεόδωρος/ Καθηγητής