Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση

Τα Τμήματα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ανακοινώνουν την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση», το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 1183/τΒ΄/26.03.2021. Πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://mpa.ihu.gr/index.php/2018-02-06-08-46-21/general-anakoinoseis/336-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-eisagogis-metaptyxiakon-foititon-gia-to-earino-eksamino-tou-akad-etous-2022-23-tmimata-serron-katerinis-thessalonikis

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει, αφού συμπληρώσουν και εκτυπώσουν την αίτηση, να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023, στη Γραμματεία του ΠΜΣ, ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Γραμματείας

Γραμματεία ΠΜΣ στη  Δημόσια Διοίκηση, Τμήμα ΟΔΕ, Πανεπιστημιούπολη Σερρών,  Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες

Δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (αν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει). Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ.
 4. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή ΜΟ επίδοσης.
 5. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας.
 6. Δύο συστατικές επιστολές.
 7. Αποδεικτικά επιστημονικού και ερευνητικού έργου (εάν υπάρχουν), όπως π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων.
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας στη Δημόσια Διοίκηση η οποία τεκμηριώνεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.
 9. Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).
 10. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σε θέματα Δημόσιας διοίκησης (εάν υπάρχει).
 11. Σύντομο σημείωμα – επιστολή του υποψηφίου (μέχρι μία σελίδα), με αναφορά στους λόγους συμμετοχής του στο ΠΜΣ.