ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ»

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 9,30 ΠΜ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 120 ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.
Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ
ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ ΑΝΘΙΑ