Εγγραφές εργαστηρίων στο μάθημα Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών 3ου εξαμήνου

Για να παρακολουθήσετε το εργαστήριο του μαθήματος θα πρέπει να εγγραφείτε σε ένα από τα διαθέσιμα τμήματα. Οι εγγραφές θα είναι ανοιχτές από 3/10/2022, ώρα 08.00 ως 9/10/2022, ώρα 23.59. (Η παρακολούθηση του εργαστηρίου δεν είναι υποχρεωτική).

Ο υπεύθυνος του μαθήματος,
Γιώργος Σταλίδης, Καθηγητής