Μη πραγματοποίηση μαθημάτων λόγω εορτών

Κατά τις ημέρες Τετάρτη 26 Οκτωβρίου ως και την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου, δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα λόγω εορτών.

Διευκρινίζεται ότι κατά τη Δευτέρα και Τρίτη θα πραγματοποιηθούν μαθήματα (εκτός από τυχόν συγκεκριμένες περιπτώσεις που ανακοινώνονται από τους αντίστοιχους διδάσκοντες)